Миколаївське вище училище фізичної культури
Головна   Державні закупівлі   Корисні посилання   Контактна інформація

Миколаївське вище училище фізичної культури - вищий навчальний заклад І рівня акредитації, здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 0102 «Фізичне виховання і спорт».
Ліцензія серії АВ № 048379.
Загальна кількість студентів – 64. Всі студенти є діючими спорстменами вищого рівня підготовки.
Директор - Тарасов Андрій Олексійович.
Державні закупівлі


26.03.2010
Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням тендерного комітету
від "25" березня 2010 року
Голова тендерного комітету
Негруца О.С.
 
ПОРЯДОК
розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю
 
1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг тендерним комітетом Миколаївського вищого училища фізичної культури (далі – тендерний комітет), поданих замовнику процедур закупівель – Миколаївському вищому училищу фізичної культури (далі - замовник) учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.
Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають значення, наведені в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти,затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №921 (зі змінами) (далі – Положення).
 
2.Будь-який учасник процедури закупівлі (далі – учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення замовником процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити дії, рішення,  бездіяльність тендерного комітету.
Об`єктом оскарження не може бути:
зроблений тендерним комітетом вибір процедури закупівлі;
рішення тендерного комітету про відхилення всіх тендерних пропозицій.
 
3. Днем отримання скарги вважається день реєстрації скарги у замовника.
 
4. Скарга залишається без розгляду, про що тендерний комітет повідомляєучасника протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення,у разі, якщо:
скарга подана особою, яка не є учасником процедури закупівлі за предметом  закупівлі або частиною (частинами) предмета закупівлі, щодо якого (яких) подана скарга;
об`єктом оскарження є зроблений тендерним комітетом вибір процедуризакупівлі або рішення тендерного комітету про відхилення всіх тендернихпропозицій;
тендерний комітет застосовує абзац перший пункту 6 цього Порядку;письмово відкликано скаргу учасником, подану до тендерного комітету.
 
5. Рішення про залишення скарги без розгляду оформлюється протоколом засідання тендерного комітету.
 
6. Тендерний комітет може не розглядати скаргу, якщо вона була поданапізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для їїподання.Днем настання підстави для подання скаргивважається день допущення тендерним комітетом порушення процедури закупівлі.
 
7. У разі коли на день отримання тендерним комітетом скарги укладено договір про закупівлю, тендернийкомітет не приймає рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасникапротягом 5 робочих днів листом за підписом голови тендерного комітет у або заступника голови, який виконує його обов`язки.
 
8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення тендерний комітет зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги замовником, про що повідомляєпротягом одного робочого дня Державне казначейство (обслуговуючийбанк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття тендерним комітетом рішення про зупинення процедури закупівлі, якеоформлюється протоколом засідання тендерного комітету. Після закінчення зазначеного строку тендерний комітет має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли тендерний комітет прийняв за результатами розгляду скарги рішення, що унеможливлює проведенняпроцедури закупівлі. 
 
9. Тендерний комітет не пізніше п`яти робочих днів після отримання скарги повідомляє учасника, який подав скаргу, учасника-переможця процедури закупівлі про її зміст,час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.
 
10.Тендерний комітет за відсутності підстав залишення скарги без розглядута/або підстав неприйняття рішення за скаргою приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:у разі коли скаргу не задоволено, – причини прийняття такого рішення;у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, – заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.Рішення за результатами розгляду скарги оформлюється протоколом засідання тендерного комітету та надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
 
11. Примірник рішення за результатами розгляду скарги тендерним комітетом протягом п`яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству (обслуговуючомубанку).
 
12. Рішення тендерного комітету щодо розгляду скарг можуть бути оскаржені до суду в установленому порядку.
 
Адреса сторінки в інтернеті: http://vufk.tender.mk.ua/?act=tender&id=138